Projekti koje smo završili.

EFICOM pruža kompletne usluge, od dizajna, isporuke opreme, do puštanja u rad. Zadovoljstvo korisnika je naš osnovni alat kojim gradimo svoju poziciju na tržištu

projekat 1

Hostel Q, Podgorica, Oktobar 2019. godina – 3.5 kW on grid

projekat 2

Manastir Kosmac, Decembar 2019. godina – 2 kW off grid

projekat 3

CT Data Centar, Podgorica, Maj 2020. godina – isporuka, ugradnja serverskih ormara

projekat 4

Manastir Arhangela Mihaila, Tivat, Jun 2020. godina – 4,1 kW off grid