Misija

Misija EFICOM-a je širenje svijesti kod domaćinstava!

Misija EFICOM-a je širenje svijesti kod domaćinstava, a posebno u raznim privrednim djelatnostima, o mogućnostima upotrebe solarne energije i ogromnim koristima koje ta upotreba omogućava. Cilj tako definisane misije je da omogući dostupnost savremenih tehnologija iz ove oblasti na teritoriji čitave Crne Gore. Jedna strana nase uloge i usluga je konsultativne prirode, tako da korisnika uputimo u sledecim aspektima/cjelinama: analizi profila potencijalnog korisnika, njegove sadašnje i planirane potrošnje energije, trenutnih i budućih potreba za energijom, potencijala za proizvodnjom iz obnovljivih izvora (energija sunca i vjetra). Drugi dio cine usluge dizajna, gdje korisniku dajemo idejno rjesenje sistema, koje najbolje odgovara njegovim sadasnjim i buducim potrebama. Ukoliko se korisnik opredijeli za izvodjenje sistema, u mogucnosti smo ponuditi opremu, ali i usluge, tako da ima mogucnost sistema “kljuc u ruke”.

Vizija

Vizija EFICOM-a je da bude prepoznat kao pouzdan i poželjan partner!

Vizija EFICOM-a je da bude prepoznat kao pouzdan i poželjan partner. Naš profesionalan pristup obezbjeđuje korisnicima kvalitetna i precizna rješenja sa jasnom prezentacijom svih korisnih efekata njihove investicije. Takva rješenja u oblastima energetske efikasnosti i telekomunikacija garantuju sigurnu i dugoročnu uštedu novca, samoodrživost i čistiju životnu sredinu. U svim projektima nudimo posebno racuna o optimalnosti sistema, kako bi korisnik ulagao minimalno, odnosno bio u mogucnosti da na najbolji nacin iskoristi i vrati svoju investiciju. Energetska efikasnost, odnosno usluge “iza brojila” cine osnovni dio usluga gdje sebe Eficom vidi od pocetka svog osnivanja.