Naši partneri!

Znamo da šanse na uspjeh determiniše saradnja sa partnerima, zato istoj poklanjamo mnogo svoje pažnje i energije. Razvijamo partnerstva sa proivodjačima opreme, kao i projektantskim kućama i biroima. Prva saradja je ostvarena sa projektantskim biroom  Vu-Ti inženjering, Bar. Od proizvodjača opreme, ostvarujemo saradnju sa više vendorskih kuća. Kliknite na logo partnera i posjetite njegovu zvaničnu web stranicu.