Naš tim

Kao mlada kompanija, praktično startup, imamo malobrojan ali kvalitetan i iskusan tim:

Boris Đikanović

Tehnička rješenja

Miloš Zarubica

Logistika, finansije